Sklep internetowy SKRATCHORAMA.COM, działający pod adresem
http://www.skratchorama.com, prowadzony jest przez SKRATCHORAMA
Damian Chmielewski, zarejestrowaną na ul. Hiacyntowa 9, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Torunia, NIP 9562144950, REGON 381187078, adres e-mail info@skratchorama.com

Postanowienia ogólne:
1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówień jest dokonanie jednorazowej
rejestracji, czyli wypełnienie formularza danymi osobowymi i adresowymi zgodnymi
z prawdą oraz podanie swojej nazwy użytkownika i hasła, dzięki którym możliwe
będzie logowanie na stronie.
2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
Do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia
przez pracownika sklepu (status zamówienia zostaje zmieniony na „przyjęte”).
3. Wprowadzanie zmian do zamówienia jest możliwe jedynie przed uiszczeniem
zapłaty, a w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze – przed wysyłką
towaru.
4. W przypadku niemożności spełnienia przez sprzedawcę warunków umowy, Klient
zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany. W takiej sytuacji Klientowi
przysługuje prawo anulowania zamówienia.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad
fizycznych, prawnych i każdych innych, chyba, że konsument wiedział o nich w
chwili składania zamówienia.

Formy płatności

Wszystkie ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i nie
zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy produkcie obowiązuje w chwili
składania zamówienia.
Konsument ma możliwość wyboru między dostępnymi formami płatności:
1) płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto sklepu
skratchorama.com mBank 13114020040000310277977345
2) szybkie płatności internetowe dotpay
3) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (paczka pobraniowa)
4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
5) płatność PayPal

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Zamówienia z wybraną opcją przedpłaty, a także z odbiorem osobistym, należy
opłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zostają
anulowane, a umowa rozwiązana.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Formy dostawy

Konsument wybiera między dostępnymi formami dostawy:
1) paczka pocztowa – od 11,99 zł
2) przesyłka kurierska w cenach od 14,99 zł za dostawę za pośrednictwem firmy
DHL do 17,99 zł dostawę za pośrednictwem firmy UPS.
3) przesyłka pocztowa pobraniowa (płatna przy odbiorze) w cenie 17,99 zł
4) przesyłka kurierska pobraniowa (płatna przy odbiorze) w cenach od 21,99 za
dostawę za pośrednictwem firmy DHL do 24,99 zł dostawę za pośrednictwem firmy
UPS.

Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.

5) odbiór osobisty, który jest zawsze bezpłatny, konsument uiszcza opłatę
jedynie za zamówiony towar gotówką w kasie sklepu na Hiacyntowej 9.

Ceny podane powyżej obowiązują zamówienia z dostawą na terenie Polski.
Opłaty za przesyłkę zagraniczną są ustalane indywidualnie. Prosimy o kontakt
przed złożeniem zamówienia pod adresem info@skratchorama.com.

Czas oczekiwania

Zamówienia wysyłane są w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od chwili
zaksięgowania zapłaty na koncie sklepu, o ile w opisie produktu nie zaznaczono
inaczej. Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i może wynosić od
1 do 14 dni.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Reklamacje i zwroty

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w
terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przedmiotu świadczenia zgodnie z
ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34
ust. 2 i art. 35.
(…)
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (Wzór oświadczenia można pobrać tutaj:
link)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać
ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że przedsię-
biorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że
przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o
konieczności poniesienia tych kosztów.

Informujemy, że zdjęcie folii fabrycznej z nośnika, usunięcie plomby lub
naklejki umożliwiającej wyjęcie nośnika z opakowania, czy każdego innego
zabezpieczenia chroniącego przed dostępem do treści zawartej na nośniku i
utworzeniem kopii treści znajdujących się na nośniku i objętych prawem
autorskim powoduje utratę prawa zwrotu
zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta u. 9, którego treść zamieszczono
poniżej:

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
(…)
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Jeśli przesłany towar posiada wady (np. płyta przeskakuje, zacina się lub
posiada odkształcenia utrudniające/uniemożliwiające odsłuch) proszę powiadomić
nas o tym pisemnie (e-mailem).
Płytę do reklamacji należy przesłać na adres:
SKRATCHORAMA
Hiacyntowa 9
87-100 Toruń
O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie w
ciągu 14 dni.
W sytuacji uznania reklamacji za zasadną Klient otrzyma towar wolny od wad lub
zwrot pieniędzy oraz zwrot kosztu odesłania towaru do reklamacji.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony skratchorama.com oraz złożenie zamówienia jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.